Dijital Sanat Festivali

İstanbul

Tema

Dijital teknolojilerin hayatımıza geri dönüşü olmayan bir biçimde girmesiyle hayatın her alanında insan ve makineyle olan etkileşimimiz çoğaldı; hızı arttı. Ne var ki etkileşimin ve hızın artması çoğu zaman arzu edilen ya da beklenen bağlantının kurulması anlamına gelmedi. Yoğunluk ve kalabalıklar içerisinde aksaklıklar, teklemeler de aynı oranda arttı; bağlantılar kopmaya başladı. Mevcut bağlantılar hıza uyum sağlayamadı; bazı hatlar kesildi bazı hatlar yoğunluktan işlevisizleşti. Doğayı, çevremizi, çoğu zaman birbirimizi duyamaz olduk. Canlı/cansız olanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, mikroorganizmalarla (bakteriler, virüsler, mantarlar vb.) sürdürdüğümüz ortak yaşamı daha adil kılmak, yaşam döngümüze robotları, makineleri, algoritmaları ve yapay zekayı adaletli bir biçimde dahil etmek için yeni b(ağ)lar, yeni bağlantılar kurmak mümkün mü?
İstanbul Dijital Sanat Festivali geçmiş-şimdi-gelecek arasındaki bağlantıları birleştirici bir güç olarak ele alıyor ve bilim, sanat, teknoloji kesişiminde üreten sanatçıların eserlerini “bağlantı_aranıyor…” teması kapsamında sergilemeyi hedefliyor. Bu bağlamda sürekli dönüşen ve birbiriyle iç içe geçmiş üretim/tüketim araçları ve süreçlerinin; kent ve kent yaşamının; algı, davranış ve iletişim biçimlerinin hangi yeni bağlantıları yarattığı hangi ağları, bağlantıları kopardığını dijital sanatın ve sanatçının perspektifinden irdeliyor.
Festival “bağlantı_aranıyor…” temasıyla bilim, teknoloji, toplum üçgeninde sanat yoluyla yeni bağlantılar arayan ve var olan bağlantıları irdeleyen dijital sanatçıları birbirleriyle bağlantılı 5 soruya yaklaşımlarını paylaşmaya davet ediyor:

Sorular

Bağlam

Hızla değişen dijitalleşen üretim ve tüketim araçları ile ekonomik ve kültürel bağlantıları sanatçılar nasıl yorumluyor?

Ekoloji

Ekolojik sorunlar, kentsel sorumluluk ve sürdürülebilirlik ile dijital sanatlar arasındaki bağlantılar nasıl üretiliyor?

Bilim

Dijital sanatlar bilimsel araştırmalar, deneyler, laboratuvarlar ile toplum arasındaki bağlara nasıl bakıyor?

Kent

Kent ve toplum perspektifinde insan/insan-olmayan aktörlerin davranış biçimleri ve düşünme yolları arasındaki bağlantıları sanat eserlerinde görünür kılmanın yolları nelerdir?

Dijital Yerliler

Dijital dünyaya doğan yeni nesil (dijital yerliler) ile sanat arasındaki bağlantılar nasıl şekillenmiştir?

Sergi Ekibi

Esra Özkan

Esra Özkan

Artistik Direktör
Ege Sevincli

Ege Sevinçli

Sergi Koordinatörü
Cansu-Yalçıner2

Cansu Yalçıner

Öğrenci Bölümü Koordinatörü

Danışmanlar

Bager Akbay

Bager Akbay

Ekmel Ertan

Ekmel Ertan

Selva Gürdoğan

Selva Gürdoğan